SEO Specialist / Digital Marketer / Growth Hacker
Šta je Tehnički SEO?
SEO, Svet digitala

Šta je Tehnički SEO?

Uvek kada učimo nešto novo počinjemo od definicije. U ovom slučaju, definicija glasi ovako: “Tehnički SEO je proces optimizacije sajta kojim pomažemo pretraživačima kao što je Google da nađu, razumeju i indeksiraju stranice sajta.” A da bi razumeli šta su…

Continue reading