Social Network, Svet digitala

Korisničke persone

USER PERSONA / KORISNIČKA PERSONA

To je definicija vašeg korisnika usluge ili proizvoda koji imate. Kreirate ličnost koja je zasnovana na intervjuima sa potencijalnim kupcima/korisnicima ili datu ličnost možete da bude izmislite (fiktivna osoba koja je kupac vaših usluga).

E sad, ovo koristimo kada želimo da unapredimo rad, kvalitet usluge ili da što bolje približimo proizvode krajnjem kupcu/korisniku.

Ovo je primenjivo I pri kreiranju digitalnog proizvoda, novog korisničkog iskustva (prilagođavanje elemenata dizajna stranice/proizvoda) ali je i odličan način za validiranje ideja pre pokretanja novog biznisa.

Na jednoj od poslednjih radionica u 2018-oj koje je pravio MTS Biznis centar, Ludus Digital, digitalna agencija je imala za cilj da nam približi sledeću temu: targetiranje  ciljne grupe potrošača na društvenim mrežama.

USER PERSONA - KORISNIČKA PERSONA

Kroz samu radionicu Vera iz agencije Ludus Digital nas je upućivala ka korisničkim personama, objašnjavajući da se bez njih ne može u potpunosti razumeti ciljna grupa kojoj želimo da predstavimo svoj proizvod ili uslugu.

Ono što nisam znao o korisničkim personama, uspeo da razumem i da naučim od Vere i da ih onda primenjujem u svom istraživanju, radeći na svojim projektima ali i sa klijentima, unapređujući njihove proizvode i usluge.

Kako je to izgledalo?

Kreiranjem korisničkih persona kao fiktivne izmišljene osobe, kroz brejnstorming i istraživanje, uspeo sam da dođem do informacija koje su mi pomogle da potpuno razumem proces kreiranja MVP (Minimum Viable Product).

Same persone su bile kreirane sa sledećim karakteristikama:

Demografske karakteristike

 • Pol, godine, mesto stanovanja
 • Profesija i oblast rada
 • Bračni status
 • Finansijski status

Osobine ličnosti

 • Hobi
 • Omiljeni brendovi
 • Da li prate trendove
 • Korišćenje društvenim mreža
 • Koje gedžete koriste i kako

Odnos sa proizvodom/uslugom

 • Da li imaju prethodno znanje o proizvodu ili usluzi?
 • U kom kontektsu koriste proizvod/uslugu?
 • Koje su njihove motivacije? Zašto bi koristili proizvod/uslugu?

 

Korisničke persone primer

Primer koji smo koristili na radionici

 

Kada kreirate korisničke persone, potrebno je ići dublje u istraživanje, tj. dobiti prave informacije koje bi pomogle da se razume korisnik proizvoda/usluga.

Model ponašanja

Napravite model ponašanja, jer su ponašanja karakteristike persone. Bilo kakvo ponašanje persone moguće je povezati sa vašim proizvodom. Naravno, možemo dodati i još jedno ponašanje koje nije relevantno za prozvod, kako bi model budućeg kupca/korisnika bio stvarniji.

Napravite potrebe i ciljeve

Svaki korisnik/kupac dolazi ciljano do vašeg proizvoda. Zašto? Zato što ima želje. Treba obratiti pažnju i na njih kada se kreiraju persone. Možemo ponovo napisati jednu dodatnu informaciju koja nije relevantna za proizvod kako bi povećali realističnost naše persone.

Mape persona

Koristiti mape persona kako bi prioritizovali persone i naša rešenja. Šta to znači? Persone moramo pažljivo birati i podeliti po sledećem šablonu:

 • Primarna persona – biramo jednu PRIMARNU personu. Ona će biti glavna i proizvod/usluga će biti bazirana na ovoj personi, tj. korisniku
 • Sekundarne persone – biramo dve sekundarne persone i one dele neke ideje sa našom primarnom perosnom i bliske su našem proizvodu
 • Tercijerne persona – biramo tri tercijerne persone, one moraju da dele neke ideje sa primarnom personom i proizvodom, ali naravno manje nego sekundarne

 

Brainstorming for User Personas

Brejnstormingom do ideje, do prave korisničke persone

Zašto ovo radimo?

Moramo da odaberemo koja će persona biti glavna, jer ne možete da napravite proizvod za sve persone koje imate. Proizvod ili usluga moraju biti zasnovani na primarnoj personi, ali moraju i da odgovaraju svim ostalim personama koje smo odabrali za mapu.

Kako to izgleda na primeru?

Na samoj spomenutoj radionici imali smo na kraju vežbu koja je trebala da nam pomogne da bolje shvatimo kako funkcionišu korisničke persone.

Iz grupe učesnika radionice odabrali smo jednu „priču“ za koju bi radili korisničke persone.

Devojka koja je htela da joj pomognemo u kreiranju korisničkih persona, deo je kompanije koja prodaje masažarske stolice. I onda smo za tu nišu kreirali fiktivne korisničke persone.

Da ne bih išao duboko u analizu, izdvojiću ključne stvari koje smo saznali analizom korisničkih persona.

Pošto je proizvođač masažerskih stolica iz Nemačke i imaju tržište u Srbiji hteli da saznaju na koji način mogu da povećaju broj korisnika u Srbji. Brejnstormingom i analizom prikupljenih podataka smo utrdili da za ovu nišu najbolje „leže“ programeri, tj. ljudi koji se bave razvojem i testiranjem softvera, koji sede po seo dan u kancelariji.

Zbog sedenja, pojavljuju se razni bolovi u leđima i vratu i kao deo „pomoći“ dolaze te masažarske stolice. Složili smo se da bi većina programera kupila taj proizvod, ali smo utvrdili da o proizvodu najbolje će saznati kroz prezentaciju u kompaniji, na događajima koji su vezani za programere i testere (stručne konferencije, IT izazovi iliti hakatoni, druženja IT zajednice i slično). Naravno, tu bi dodatno pomoglo i korišćenje društvenih mreža u smislu uskog targetiranja vezanog za sajt koji radi i ONLINE prodaju.

Na kraju, ove informacije mogu da pomognu da data kompanija na određen način predstavi svoj proizvod jednoj ciljnoj grupi i na određenom mestu odradi prezentaciju.

Korisničke persone kao metoda istraživanja i nalaženja ciljne grupe zahteva dodatno vreme, ali ukoliko imate ograničen budžet, ovo je takođe jedan od načina pomoću koga možete da uštedite početna ulaganja u reklamu za svoje usluge/proizvode.

Ukoliko niste koristili korisničke persone, predlažem vam da probate za jedan proizvod, jednu uslugu i da ih odradite. Pozovite vaše kolege i prijatelje da vam pomognu, postignućete bolje efekte, uz brejnstorming saznaćete neke dodatne informacije koje mogu da vam pomognu u plasiranju datog proizvoda/usluge na tržište.

I za kraj, jedan primer kako to može da izgleda ako se malo više potrudite oko detalja, sitnica oko persone koju kreirate.

User persona example

Izvor fotografije: blog.fluidui.com

 

 

Podeli sa drugima