Svet digitala

Analiza sadržaja u nekoliko koraka

Analiza sadržaja u marketingu je jednostavno revizija vašeg sadržaja na sistematski i planski način, u cilju pripreme same marketing strategije sadržaja.

Continue reading