Social Network, Svet digitala

Korisničke persone

Kreiranjem korisničke persone kao fiktivne izmišljene osobe, kroz brejnstorming i istraživanje, dolazimo do unapređenja rada, kvaliteta usluge ili proizvoda.

Continue reading