Promoter

Izazov jednog brice…

Znate onaj berberaj u ulici Mite Ružića, u centru Novog Sada, jedno nesvakidašnje mesto? Tu počinje ova priča… Izazov jednog brice…

Continue reading