Fotografija

Izgubljen u vinogradu…

Jedna fotografija jedna priča. Ova priča nije klasična priča. Ovo je priča o miru, osećanju i želji. Priča u kojoj jednu od glavnih uloga ima vinograd.

Continue reading